Wanneer teamgedoe de kop op steekt: een verhaal over balans en moed

28 mei 2024

Als teamleider wil je de harmonie bewaren en niemand kwetsen. Je stelt de moeilijke gesprekken uit, in de hoop dat de situatie vanzelf verbetert. Maar onder de oppervlakte groeit de onbalans.

Je ziet dat het gedoe toeneemt en toch blijf je het uitstellen. Het verlangen om de relatie te behouden weerhoud je ervan de confrontatie echt aan te gaan. Dit scenario zie ik zo vaak gebeuren binnen teams. Vanuit de beste intenties om de persoon niet te schaden, vergeten we soms het grotere belang van het team.

In elke onderneming komt er wel een moment waarop de teamdynamiek verstoord raakt. Het is onvermijdelijk dat er gedoe ontstaat. Stel je voor: je bent teamleider en je merkt dat één van je teamleden buiten de boot valt. Het teamlid kampt met privéproblemen die de prestaties beïnvloeden. Hier wil je uiteraard ruimte aan bieden. Er voor deze persoon zijn. Tegelijkertijd is er onduidelijkheid over wederzijdse verwachtingen binnen het team. Je voelt de druk om de omzet en winst te behalen, maar je durft niet te pushen op output en doelstellingen. Je bent bang dat iemand uitvalt als je te veel vraagt, en tegelijkertijd voel je zelf de druk toenemen.

De kracht van balans in geven en ontvangen

Systemisch gezien is het cruciaal dat er een balans is tussen geven en ontvangen binnen een team. Als deze balans verstoord raakt, ontstaat er gedoe. Een teamlid dat constant meer ontvangt zonder iets terug te geven, of andersom, zorgt voor frictie. Als teamleider heb je de verantwoordelijkheid om deze balans te bewaken. Dit betekent soms moeilijke beslissingen nemen en lastige gesprekken voeren.

Hoe ga je hiermee om?

Uiteraard start je met begrip voor het teamlid dat privé-uitdagingen heeft. Het is van belang dat degene zijn verhaal kan doen. Tevens zijn er mensen die juist niet willen praten. Bied dan een vertrouwenspersoon aan of geef het advies met een bedrijfsarts te praten. Vaak is een luisterend oor al voldoende. Belangrijk is dus aandacht en ruimte te geven aan datgene wat er bij iemand speelt. Het zorgt ervoor dat degene zich gehoord en gezien voelt.

Tegelijkertijd kunnen er ook geluiden opgaan binnen het team die vragen om aandacht. Bijvoorbeeld:

– “Waarom is hij/zij zo vaak weg?”

– “Als hij/zij minder hoeft te doen, dan wil ik dat ook wel.”

Dit vraagt om zowel ruimte als kaders te bieden. Duidelijkheid is waar mensen behoefte aan hebben. Begin met het creëren van duidelijkheid en het vaststellen van verwachtingen. Dit kan alleen door open en eerlijke communicatie. Vraag jezelf af: wat heeft deze persoon nodig om weer in balans te komen? Wat heeft het team nodig? Vaak is de oplossing niet zozeer in harde maatregelen, maar in een dieper begrip en empathie voor elkaar.

Inspiratie uit de sport

In de sportwereld zien we een andere aanpak. Daar is er altijd aandacht voor het individu, maar het team en de teamprestatie staan centraal. Een coach in de sportwereld zal altijd streven naar een balans waarbij het individu wordt ondersteund, maar nooit ten koste van het team. Het gaat om het vinden van een manier waarop het individu kan floreren binnen de context van het team.

In de sport is er een cultuur van directe feedback en voortdurende communicatie. De prestaties van het team hangen af van de bereidheid om eerlijk te zijn, ook als dat betekent dat er moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden. Deze openheid creëert een omgeving waarin iedereen weet wat er van hen verwacht wordt en waar zij kunnen bijdragen.

Voor de persoon die tijdelijk niet zich 100% kan geven, wordt dan wel verlangd om te werken aan herstel en tegelijkertijd betrokken te blijven bij het team. Dit kan door aanwezig te zijn bij teamoverleg, zoveel mogelijk samen te trainen, maar in aangepaste vorm.

Moed en leiderschap

Als teamleider kun je veel leren van deze sportmentaliteit. Het vergt moed om de balans tussen geven en ontvangen te herstellen. Het vereist eerlijkheid om de situatie onder ogen te zien en actie te ondernemen. Je team rekent op jou om de weg te wijzen en een omgeving te creëren waarin iedereen kan gedijen.

Durf de confrontatie aan te gaan, maar doe dit met empathie en begrip. Zorg voor duidelijke communicatie en stel gezamenlijke doelen vast. Door dit te doen, dien je niet alleen het belang van het team, maar ook dat van het individu. Uiteindelijk leidt dit tot een sterker, meer veerkrachtig team waarin iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt.

Conclusie

Gedoe binnen een team is een signaal dat er onbalans is. Zie deze onbalans als een uitdaging en bied de moed en veiligheid om open communicatie te bevorderen. Zo creëer je een omgeving waarin zowel het individu als het team kan floreren. Door deze uitdagingen te overwinnen, leg je een fundament voor langdurig succes.

Dit is het verhaal van vele teams en leiders. De moed om eerlijk te zijn en de verantwoordelijkheid te nemen voor de balans in je team is de sleutel tot duurzame prestaties en groei.

Een sterk en veerkrachtig team begint bij jou. You’ve got this!

Van groep naar dreamteam! 

Van groep naar dreamteam! 

Een groep en een team lijken misschien op het eerste gezicht hetzelfde, maar er zijn belangrijke verschillen...